Aktuellt

På årsmötet i februari valdes en ny styrelse på sex personer för att föra KMK framåt. Inledningsvis har styrelsen arbetat intensivt med att sätta sig in i sina nya positioner och arbetsuppgifter och ser fram emot att dela idéer och att lyfta fram medlemmarna i gruppen.

Vi ser fram mot ett år där vi söker att utöka vår gemenskap i föreningen med nya medlemmar och engagera befintliga medlemmar.

Vi välkomnar projektförslag, idéer och tankar om föreningens framtid.

Hälsningar nya styrelsenFölj oss gärna på Instagram:
@konstnarernasmammakollektiv