Om Konstnärernas Mamma Kollektiv

Vad är KMK

Konstnärernas Mamma Kollektiv KMK är en förening, ett kollektiv, ett nätverk och en plattform för konstnärer som identifierar sig som mammor- oavsett om formen för mammaskapet är biologiskt, juridiskt eller på annat sätt.

Syfte med KMK

Syftet med KMK är att uppmuntra konstnärer som identifierar sig som mammor att fortsätta sitt konstnärskap. Grunden till detta är dels att statistik från Konstnärsnämnden visar att mammor som är konstnärer i Sverige föder färre barn än genomsnittskvinnan i Sverige men konstnärsmannen har fler barn än genomsnittsmannen. (Konstnärernas inkomster ur ett jämställdhetsperspektiv, Konstnärsnämnden, 2010) KMK anser att det borde vara förenligt att vara konstnär och identifiera sig som mamma i Sverige 2020, utan att göra avkall på sitt yrke. Men eftersom många konstnärskvinnor avstår barn för karriären eller har svårt att förena familjeliv med konstnärsyrket vet vi av egna och kollegors erfarenhet, att behovet av stöd för att klara detta, är stort.

Föreningen, kollektivet, nätverket och plattformen KMK vill uppmuntra varje enskild konstnärs fortsatta arbete och kan göra det på många olika sätt, anpassat till vad den individuella konstnären behöver. Genom utställning, ateljésamtal, regelbundna träffar, stöd av kollegor och möjligheter att utbyta erfarenheter erbjuds därför ovanstående utan kostnad via KMK. KMK vill erbjuda en trygg punkt som kollektiv där vi som förening och nätverk stöttar och uppmuntrar.

Medlemskap KMK

Medlemskapet är kostnadsfritt och du kan välja om du vill vara en aktiv medlem eller en stöttande. Beskriv gärna det i mejlet du skickar om du vet det redan nu!

Aktiva medlemmar träffas regelbundet och driver föreningen/plattformen/event/utställning/kollektiv framåt. Den stöttande medlemmen deltar inte aktivt i arbetet men stödjer föreningens och kollektivets arbete och idéer.

Styrelsen beslutar vid nästa styrelsemöte om medlemskap.
Kriterier för medlemskap:

  • Konstnärlig högre utbildning eller erfarenhet som bedöms som likvärdig.
  • Att du själv identifierar dig som konstnär och mamma oavsett om det är biologiskt, juridiskt eller på annat sätt.
  • Att du godkänner att arbetet i KMK vilar på en ideell, demokratisk och politiskt oberoende förening.

Ansökan görs via mejl till: konstnarernasmammakollektiv@gmail.com